Ползите от ахането (перденето)!

Добивът на газ в общността се разглежда като смущаващ фактор от много хора. Но в изследванията бяха споменати ползите от добива на газ. От друга страна, когато преминаваме газове, тялото ни ни дава много улики за здравето ни. Тони Рехаген каза, че след като тялото усвои необходимите хранителни вещества от консумираната храна, то натрупва ненужен въздух като газ и трябва да отстраним този газ възможно най-скоро.