Какво представлява операцията на сърдечна клапа?

В случай на стеноза или недостатъчност на клапите, ефективното функциониране на сърцето е нарушено.

и започва процес, който може да доведе до сърдечна недостатъчност. В този случай са необходими операции за коригиране на тази стеноза или недостатъчност на клапаните. Аортните и митралните клапани често се ремонтират или подменят при тези операции.

В процеса на ремонт капакът се ремонтира с помощта на различни шевове и пръстени. В процеса на заместване се прикрепват механични или биологични (капачки, приготвени от различни животински тъкани) изкуствени сърдечни клапи. Клапанът, който ще се използва, може да се различава при всеки пациент. Защото всяко покритие има своите предимства и недостатъци.

Предимството на металните капаци е, че са дълготрайни и по-трайни. Тези пациенти обаче трябва да използват антикоагулантно лекарство, което предотвратява коагулацията във клапана и се използва цял живот. Това лекарство понякога може да причини кървене. Не е необходимо да използвате това лекарство в биологични капачки. Недостатъкът на този клапан обаче е, че той има среден живот 7-10 години и след това е необходима повторна операция.

Какво представляват болестите на сърдечните клапи? Как се извършват операции на сърдечни клапи?

Как се прави операцията?

Пациентите, за които след прегледите е взето решение за операция на клапа, обикновено се хоспитализират 1 ден (понякога същия ден) преди да бъдат изследвани. В извънредни ситуации тези предварителни прегледи може да не се извършват поради настоящата причина, застрашаваща живота. Пациенти, които не могат да предотвратят операция в резултат на оценка на анестезията, се вземат в действие. След около 1 час подготовка за анестезия, гърдите се отварят и сърцето се достига. Хирургията често се прави чрез спиране на сърцето и белите дробове.

По време на спиране на сърцето машината за сърдечно-белите дробове поема функциите на сърцето и белите дробове. При операцията се отварят кухините на сърцето, достига се до клапана, който трябва да се намеси и се прави необходимата намеса. В края на процедурата отворените пространства на сърцето отново се затварят. Времето за работа може да варира между 3-6.

Пациентите, които след операцията са отведени в интензивното отделение в зависимост от дихателния апарат, се проследяват в интензивното отделение през първия ден. На следващия ден, ако състоянието на пациента е подходящо за прехвърляне в службата, услугата се следи. Пациентите, които са проследени в продължение на 4-6 дни в службата и които не развият никакви проблеми, се изписват в края на този период.