Какво представлява озоновата терапия, как се прави?

Източникът на живот за всички дишащи същества е кислородът. При нормални условия във въздуха има 21 процента кислород. При озоновата терапия съотношението на кислорода се увеличава до 100% с високо налягане. Колкото повече кислород се разтваря в плазмата, толкова повече кислород достига до тъканите. Озонотерапията се откроява като много ефективен метод, особено при съдови заболявания.

ЗА КОИ БОЛЕСТИ СЕ ИЗПОЛЗВА ОЗОНОВАТА ТЕРАПИЯ?

 • Нарушения на кръвообращението
 • Рак
 • Очни заболявания
 • Бактериални и гъбични инфекции
 • Ревматизъм
 • Артрит
 • Язви на леглото
 • Колит
 • Чревни инфекции
 • Изтеглете
 • Възпаления на черния дроб