Обърнете внимание на това предупреждение! Тези симптоми са предвестници на мозъчен тумор

МОЗЪЧНА ТЕЧНОСТ ...

Специалист по неврохирургия Op.Dr. Керем Бикмаз, "Въпреки че промените в отношението на хората се възприемат като психологически измерения много пъти," мозъчни тумори "всъщност могат да възникнат при внезапни промени в отношението. Мозъчните тумори могат да причинят промени в личността или поведението. Мозъкът е мека, гъбеста тъканна маса. Черепни кости и Той е защитен от три тънки мембрани, наречени менинги.Водоподобна течност, наречена ликвор, обгръща мозъка и действа като възглавница.