11 важни причини за остеопороза при младите хора

ВЪЗДЕЙСТВАТ 50-80 ПРОЦЕНТА ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ

Остеопорозата стана по-откриваема при младите хора с развитието на диагностичните методи. Проф. Д-р Йозгюр Четик казва: "Въпреки че много фактори на околната среда като храненето, упражненията и хормоните са ефективни върху развитието на костите, минералната структура и костната плътност в детска възраст, известно е, че генетичните фактори съставляват 50-80%. Като се посочва, че достигаме пиковата костна маса в нашето тяло на възраст около 30-35 години, остеопорозата ще се наблюдава, ако пиковата костна маса, достигната на тази възраст, е дефицитна по различни причини. Д-р Йозгюр Четик подчертава, че костната резорбция след менопаузата се ускорява при жените.