Как трябва да бъде консумацията на мляко? Вредно ли е бистрото мляко? Ето отговора ...

МОГА ЛИ ДА КУПЯ НАЙ-ПРОДАВАМОТО МЛЯКО?

Млякото, продавано на улицата без разрешение, е мляко с несигурен произход и риск за здравето. Ако искате да закупите отворено мляко, само контролирани, контролирани ферми могат да се продават в местните търговци като сурово мляко най-късно в рамките на 48 часа след доенето. Не трябва да забравяме, че уличните млечни продукти представляват сериозна опасност за общественото здраве.