Какво означава пандемията, какви са нейните характеристики? Какво е пандемия, какво означава тя?

На 11 март вирусът корона е обявен за пандемия от Световната здравна организация. Като такива гражданите започнаха да изследват тези и подобни термини, използвани в интернет. Тази дума чуваме често поради епидемията от корона вирус; Известно е като общото наименование, дадено на епидемични заболявания, които се разпространяват на широк ареал като континент или дори по цялата световна повърхност и показват неговия ефект. Според това; Какво е пандемия, какво означава тя? Какво означава пандемията?

КАКВО Е ПАНДЕМИЯ, КАКВО ОЗНАЧАВА?

Пандемиите или пандемичните заболявания са общото наименование на епидемичните заболявания, които се разпространяват и показват своите ефекти в широк район като континент или дори по цялата повърхност на света.

Според това; Можете да намерите отговора на въпроса какво означава пандемията и какви са нейните характеристики?