Какво представляват сливиците? Какво прави в тялото?

Какво представляват сливиците? Какво прави в тялото?

Сливицата се намира в областта на гърлото ни. Тя присъства при всички хора и е един от основните елементи на имунната ни система. Тъй като е в областта на гърлото, това е мястото, където някои микроби, взети чрез дишане, се срещат в имунната ни система. В резултат на тази среща тялото ни започва редица събития, за да разпознае тези организми и да реагира срещу тях. лимфните тъкани се намират заедно с елементи на имунната система.Сливиците са само две от тях.

Какво представлява сливицата и какво прави тя?

Зад носната кухина има лимфна тъкан, наречена аденоид в носната кухина. Има и друга група лимфни тъкани, които ние наричаме странични периферни ленти, които се спускат от нашия бик надолу в областта на топката. Това не са единствените лимфни тъкани в тялото ни. Има някои лимфни възли в шията ни. Това е един от тях в сливиците в областта на гърлото ни.