Внимавайте дали пулсът ви е в този диапазон!

МЕРЕТЕ СЪРЦЕТО СРЕДНО КАТО НАПРЕЖЕНИЕ

Обикновено сърдечната честота е между 60 и 100. Тези, които правят редовни спортове или продължителни упражнения, могат да имат пулс под 60 в минута. Въпреки това, под 50 е неприемливо. Също така, стойност над 100 е ненормална. Понякога, дори да няма заболяване поради структурни характеристики, някои хора могат да имат пулс от 80 или над 80. Други могат да имат пулс под 60 и 60 по време на почивка. Следователно не би било редно хората да вземат решение за себе си. Високият пулс може да показва някои заболявания. Болестите, които показват симптоми с висока сърдечна честота, могат да бъдат изброени, както следва:

-Нарушения на сърдечната клапа

- Проблеми, свързани със сърдечния мускул

-Запушване или стесняване на сърдечните съдове

Блочни нарушения в електрическата верига на сърцето рядко

-Анемия

Белодробни проблеми

-Хитироид

-Висока температура

Някои инфекции