Вместо сол, куркумата спира лимфома

Медицински парк Възрастен отдел за костен мозък Проф. Д-р Севги Калайоглу Бешишик; даде информация за лечението на лимфома:

Кой е по-застрашен от лимфом?

Каква е рисковата ситуация, ако никой от тях не е в човека?

БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ

Възниква ли заболяването в резултат на определен процес?

Влияе ли храненето върху развитието на болестта?

Как трябва да се използва?

ПЪРВО, ОПРЕДЕЛЯМЕ ТИПА, СЛЕД ПЛАНИРАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО

Има много видове лимфом. Лимфоми обаче като цяло; Разделен е на две групи като ходжкинов лимфом и неходжкинов лимфом. Всеки тип има свое уникално клинично поведение и съответно се изготвя план за лечение. Така че само диагностицирането на лимфом не е достатъчно за планиране на лечение; Също така е необходимо да се знае вида.