Категория «Сенай Йълмаз»

Какво представлява „доклад за интегрирането“?

Original textContribute a better translationОсемгодишният ми аутистичен син изпитва затруднения в уроците си. Нашият учител ни помоли да направим доклад за включването на сина ми онзи ден. Какво е доклад за включване? DM / АнкараДоклад за интегриране; Това е документ, издаден от изследователските центрове з