Covid-19 беше разгледан за първи път в 3D! На стъклена и пластмасова повърхност ...

Коронен вирус (Covidien-19) за първи път в университета Elazig Firat в Турция (FI) Лекарите се надяват от екипа Лектор Стомана, изобразен в 3D с атомно-силова микроскопия, разработена от METU. Припомняйки, че те са разглеждали вирусите, след като са ги пуснали на повърхността при първото проучване и са ги изсушили, членът на факултета Челик отбеляза, че те имат за цел да видят тези вируси под течност и че ефектите върху вируса могат да бъдат показани във ваксинални проучвания, които да бъдат разработени благодарение на използваната от тях техника.