Рискове по време на анестезия

Частна операционна зала на болница Газиосманпаша и координатор по интензивно лечение проф. Д-р Müslüm Çiçek даде информация за анестезия ...

Какво е анестезия?

ПАЦИЕНТЪТ Е БЕЗОПАСЕН

Защо има различни видове анестезия?

Необходимо ли е да се подготвите преди анестезия? Много ли е опасно да се приложи анестезия веднага?

Защо хората се страхуват от анестезия?

ЛЕКАРСТВЕНО ПРИЛОЖИМ ЗА ВСИЧКИ, НО ...

Може ли обща анестезия да се прилага при всички?

ПАЦИЕНТИТЕ МОЖАТ ПОНЯКОГА БОЛКА

Има ли болки по време на анестезия?

Дайте успокояващо, докато обрязвате

Обрязване; Трябва ли да се прави с местна упойка?

РИСКОВЕ ПО ВРЕМЕ НА АНЕСТЕЗИЯ

Често срещани рискове:

Редки рискове:

Много редки рискове: